Schorer bibliotheek

In 1912 werd het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK) opgericht door jonkheer mr. Jacob Anton Schorer. Het NWHK was een belangenorganisatie voor homoseksuelen, die streed voor de gelijkberechtiging van homoseksuelen door het geven van voorlichting over homoseksualiteit. Daartoe had Schorer een bibliotheek aangelegd van wetenschappelijke werken over (homo)seksualiteit en bellettrie waarin homoseksualiteit op de een of andere manier werd gethematiseerd.

Toen de Duitsers op 10 mei 1940 Nederland binnenvielen, besloot Schorer het NWHK op te heffen en het archief te vernietigen. Niet lang daarna haalden de Duitsers de gehele bibliotheek weg. Na de Tweede Wereldoorlog is de bibliotheek niet teruggevonden.

Met behulp van de bewaard gebleven catalogus met supplementen heeft IHLIA deze unieke historische bibliotheek grotendeels gereconstrueerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Met behulp van onderstaand zoekformulier kunt u zoeken in de catalogus van deze bibliotheek, die publicaties bevat tot 1940.

Klik hier om het zoekformulier in een nieuwe window te openen.
Dit zoekformulier vereist Flash 7, indien u dit niet geïnstalleerd heeft krijgt u de mogelijkheid dit te downloaden

 

Zoeken Catalogi