Collectie

IHLIA heeft de grootste homo- en lesbische collectie van Nederland, meer dan 100.000 titels. Op 1515 meter kastplank zo'n 20.000 boeken, 4800 tijdschrifttitels, 2000 videobanden en dvd's met speelfilms, documentaires, tv-series en reclamespotjes, 6500 affiches en tienduizenden scripties, brochures, werkstukken en nota's.

Tijdschriften
Een groot deel van de collectie van IHLIA bestaat uit homo/lesbische tijdschriften uit binnen- en buitenland (meer dan 4100 titels), van The Advocate (VS) tot ZiZo (België), variërend van bladen die ontstonden aan het einde van de negentiende eeuw rond de geboorte van de vroege homobeweging tot postmoderne queerzines. Zij geven een uniek beeld van vrijwel elk aspect van homoseksueel en lesbisch bestaan.

 

 

 

Boeken
Van minstens zo groot belang is de boekencatalogus, waarin zowel onmisbare naslagwerken, bibliografieën, (populair-) wetenschappelijke monografieën, verzamelbundels, adres- en reisgidsen, als ook (auto)biografieën, bellettrie, populaire literatuur, poëzie en erotica zijn opgenomen. De boekencatalogus bevat tevens veel bellettrie en populaire lesbische en homoliteratuur, zogenaamde 'pulpromans' of 'triviale literatuur'.


Grijze literatuur
Naast tijdschriften en boeken verzamelt IHLIA ook zogenaamde 'grijze literatuur', publicaties (uitgezonderd tijdschriften) die buiten het circuit van de commerciële uitgeverijen en boekhandels worden ge(re)produceerd en verspreid, zoals jaarverslagen, onderzoeksrapporten, congresverslagen, beleids- en werkplannen, ongepubliceerde lezingen, papers, scripties en dissertaties etc. Gewoonlijk hebben deze publicaties slechts een kleine oplage en ze zijn vaak moeilijk verkrijgbaar.

Op boeken en grijze literatuur kan worden gezocht in de online catalogus

 

Knipselarchief
Artikelen uit dagbladen, algemene en populaire tijdschriften vormen een onschatbare bron van informatie. In de loop der jaren heeft IHLIA een knipselarchief opgebouwd dat bestaat uit duizenden en nog eens duizenden knipsels uit dagbladen en tijdschriften. Voorts is er een apart archief van artikelen die in wetenschappelijke tijdschriften en vakbladen verschijnen.

 

Audiovisueel
Speciale vermelding verdient de collectie audiovisueel materiaal, die naast foto's, dia's en geluidscassettes, een groot aantal videobanden en dvd's bevat.

Op de videobanden en dvd's kan worden gezocht in de online catalogus

 


Affiches
In de periode 1998-2000 is de affichecollectie van de voorlopers van IHLIA - Homodok-Lesbisch Archief Amsterdam - gecatalogiseerd. De beschrijvingen van de affiches zijn opgeslagen in speciale database. Bovendien zijn de affiches met behulp van een digitale camera gefotografeerd en de afbeeldingen vervolgens aan de beschrijvingen in het computerbestand gekoppeld. De affiches kunnen dankzij deze methode meteen bekeken worden en hoeven niet meer uit de kast te worden gehaald. In januari 2000 verscheen een cd-rom met daarop een selectie uit de afficheverzameling van Homodok-Lesbisch Archief Amsterdam.

Archieven
Nog niet zo lang geleden konden personen die een belangrijke rol spelen of gespeeld hebben in de homo/lesbische emancipatiestrijd hun persoonlijke archieven en egodocumenten niet aan een passende organisatie overdragen. Die dreigden daardoor verloren te gaan. Het was niet beschikbaar voor historisch onderzoek en niet voor eventuele exposities en (museale) voorlichting. Ditzelfde gold voor groepen, die op enig moment een rol in de homo/lesbische beweging hebben gespeeld. Hun materiaal liep eveneens kans te verdwijnen. Het is vanuit de zorg over het verlies van dit gedeelte van het culturele erfgoed dat IHLIA zich ten doel stelt deze persoonlijke en corporele archieven te collectioneren, te bewaren en ter beschikking te stellen voor historisch onderzoek, exposities en dergelijke.
 
Personen, stichtingen, verenigingen, actiegroepen en andere homo/lesbische organisaties kunnen hun documenten bij IHLIA in veilige bewaring of bruikleen geven. De schenkers bepalen of het materiaal al dan niet ter inzage is.
 
Voor een overzicht van de bij IHLIA aanwezige archieven
klik hier

En meer...
Daarnaast duizenden andere items, inclusief pamfletten, losse papieren (persberichten, etc.), flyers, buttons, bekers, glazen en roerstokjes, drankmuntjes, lucifersdoosjes en aanstekers, pennen en waaiers en andere museale voorwerpen als de barkruk uit pottencafé Harmonia en een herdenkingstegel van 't Mandje, het legendarische café van Bet van Beeren.