Tijdbalk Nederlandse homo/lesbische geschiedenis

Hieronder vindt u de tijdbalk van de Nederlandse homo/lesbische geschiedenis. Een zeer handig overzicht waarin kort per jaartal is aangegeven welke ontwikkeling er gaande was in die periode. Deze tijdbalk is zeker nog niet compleet, dus als u nog iets weet wat nog niet in deze lijst is opgenomen, schroom dan niet om ons te mailen. Wie weet staat dan uw toevoeging binnenkort ook op deze website. Onderaan deze tijdbalk is er de mogelijkheid om ons een mail te sturen.

1 8 0 0

Verdwijning van sodomie uit het Wetboek van Strafrecht

 

 

 

<
1811

 

 

 

'25

'50

'75

   
1 9 0 0
Artikel 248bis komt in het Wetboek van Strafrecht. In dit artikel werden alle seksuele contacten tussen meerderjarigen en minderjarigen van hetzelfde geslacht tussen 16 en 21 jaar strafbaar gesteld <
1911
 

'05
'10
'15
'20
'25

>
1912
Oprichting Nederlandse Afdeeling van het Wissenschaftlich Humanitäre Komitee door jhr. Jacob Anton Schorer e.a., met als doel het geven van voorlichting over homoseksualiteit en afschaffing van het discriminerende artikel 248bis van het Wetboek van Strafrecht. Na WO I verzelfstandigd tot het Nederlandsch Wetenschappelijk Humanitair Komitee (NWHK)
1 9 3 0


Verschijning van het eerste en enige nummer van het homotijdschrift Wij

 

 Levensrecht verschijnt weer

Oprichting Shakespeareclub vanuit de lezerskring van Levensrecht

 1932
<

 

 

 

 


 1946
<

 1947
<

'35


'40


'45

 

 

 


1940
>
 

1949
>


-Verschijning van het homotijdschrift Levensrecht
-Na Duitse bezetting heft het NWHK zich op
-Inbeslagname van de bibliotheek van het NWHK door Duitse bezetter. De bibliotheek wordt na 1945 niet terug gevonden

 

 

Wijziging naam Shakespeareclub in Cultuur- en Ontspanningscentrum (C.O.C.) met als verenigingsblad Vriendschap

1 9 5 0

Publicatie van het rapport Overheid en Openbare Zeden door de Katholieke Volkspartij (KVP), waarin gepleit wordt voor een verruiming van art. 248bis.


 Opening bar-dancing De Schakel van het C.O.C. aan de Korte Leidse Dwarsstraat in Amsterdam. De Schakel bestond tot 1978
<
 1950

 

 

<
 1955 

 

 


'55

 

 

>
1952

 

 

 

 


Opening De Odeon Kelder (DOK) aan de Singel in Amsterdam, als sociëteit van het C.O.C. Na ruzie ging het DOK los van het C.O.C. verder


advertentie uit 1984

1 9 6 0

- Oprichting Stichting Dialoog door het C.O.C., met als doel het gesprek tussen hetero- en homoseksuelen op gang te brengen en zo de integratie van homo’s en lesbo’s in de samenleving te bevorderen
- Benno Premsela als eerste openlijke homoseksueel prominent in tv-programma

Oprichting Schorerstichting als eerste consultatiebureau voor homofilie ter wereld

Eerste homodemonstratie op het Binnenhof in Den Haag tegen artikel 248bis.
 1964
<


 1967
<

 1969
<


'62

'64


'66

'68>
1963


>
1965
 


>
1968

Oprichting De Kringen: landelijk verband van groepen homo's, lesbiennes en biseksuelen die maandelijks bijeenkomen voor gesprekken en activiteiten

Verschijning tijdschrift Dialoog, met als ondertitel Tijdschrift voor homofilie en MaatschappijOprichting Federatie Studentenwerkgroepen Homoseksualiteit (FSWH)

1 9 7 0

- Poging tot kranslegging door de AJAH, de Amsterdamse Jongeren Aktiegroepen Homoseksualiteit, op 4 mei op de Dam in Amsterdam. Dit werd door de politie verhinderd
- Oprichting Orpheus, Landelijke Vereniging voor Huwelijk en Homo/biseksualiteit.

Ontstaan lesbische actiegroep Paarse September, die zich afzette tegen de door mannen overheerste homo-organisaties en tegen vrouwengroepen die zich te weinig keerden tegen huwelijk en gezin

< 1970
 


  <
 1972


 
'72

 '74

1971
>

 

 >
1973


 Afschaffing art. 248bis van het Wetboek van Strafrecht


- COC verkrijgt rechtspersoonlijkheid (‘Koninklijke Goedkeuring’)
- Het schrappen van homoseksualiteit als mental disorder uit de DSM (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders)
1 9 7 5

Ontstaan Rooie Flikkers in Nijmegen en Amsterdam. Zij verzetten zich tegen de heteroseksuele samenleving en in het bijzonder tegen de integratiegedachte van het COC

Coos Huijsen die als eerste parlementariër openlijk uitkomt voor zijn homoseksualiteit


- Eerste Roze Zaterdag-demonstratie in Nederland in Amsterdam
- Ontstaan Homostudies, het tijdschrift Homologie en Homodok
- Oprichting International Gay Association (IGA, later ILGA)


<
 1975<
 1976


<
 1978

 

 

 

 

'77

 '79

 

 

1977
>

 

 
>
1979

 

- Miami Nightmare in het Amsterdamse Concertgebouw, een benefietfeesttegen de kruistocht van Anita Bryant in de V.S. tegen homo’s
- Vertegenwoordigers uit de wereld van politiek en kunst trokken voor het eerst samen op met homo's in een grootscheepse actie voor homo- emancipatie.  

Roze demonstratie tegen bisschop Gijssen in Roermond naar aanleiding van anti-homouitspraken van deze bisschop

1 9 8 0

- Oprichting de Gay Krant door Henk Krol
- Start van Ook zo?!, een wekelijks homoradioprogramma van de VPRO tot 1982
- Toenmalig minister van BuZa, Van der Klauw, roept permanente vertegenwoordiger bij Raad van Europa op het matje, nadat deze een poster verscheurde met aankondiging van een docu over homo's en lesbo's in de VS tijdens een conferentie over intolerantie

Succesvolle Roze Zaterdag in Leiden, in reactie op de rellen in Amersfoort. Breed opgezet door Roze Front in samenwerking/met steun van gemeente en politie, met demonstratie, manifestatie en feest

- Eerste nota Overheidsbeleid en homoseksualiteit (eigenlijk meer een inventarisatie). Reactie op COC-nota uit '82. Start homo-emancipatiebeleid eigenlijk bij tweede kabinet Lubbers ('86-'89) wanneer Minister van WVC wordt aangewezen als coördinator van het homo-emancipatiebeleid
- Erkenning Remonstrantse Broederschap, als eerste kerk in Nederland, van de gelijkwaardigheid van homo- en heterorelaties. Haar kerkorde opende de mogelijkheid tot het inzegenen van homo- en lesbische relaties

Minister van WVC, Elco Brinkman (CDA), brengt eerste echte beleidsnota (PDF) uit


 Tentoonstelling Goed Verkeerd in het Amsterdams Historisch Museum

 <
 1980

 

 

 

 

 

 <
1983
 

 

 <
 1986 


 
<
1988
 

<
1989 

'82
 


'84

 


'86

 


'88


 

 


1982
>


1984
>

  >
1987

  

- Oprichting lesbische archieven in diverse Nederlandse steden
- Roze Zaterdag in Amersfoort wordt ontsierd door een gewelddadige confrontatie met heterojongeren
- Oprichting Tijgertje in Amsterdam, de oudste homosportclub van Nederland. Ontstaan als zelfverdedigingsclub
- Start van Homonos, een wekelijks homoradioprogramma van de NOS
- Aids wordt bekend, als eerste in de VS

 

Opening enige holebi boekhandel Vrolijk in Amsterdam (in het souterrain van de Voetboogstraat 7). In 1989 volgt verhuizing naar de Amsterdamse Paleisstraat

 

Opening Homomonument in Amsterdam op de Westermarkt 

 

 

1 9 9 0

Eerste internationale conferentie over biseksualiteit in Amsterdam

Algemene Wet Gelijke Behandeling wordt ingevoerd. Deze wet bevat regels ter bescherming tegen discriminatie op verschillende gronden, waaronder homoseksualiteit

- Gay Games in Amsterdam
- Partnerschapsregistratie wordt wettelijk mogelijk


 

 

1991
<


 

1994
<

 

 

 
 1998
<

 

 '92

 

'94

 

'96

 

'98

   >
1996

 - Eerste Canal Pride in Amsterdam
- Eerste editie Roze Filmdagen, Amsterdam Gay & Lesbian Film Festival
- Oprichting Smashing Pink, eerste Europese homo/lesbische tennisclub

 

 

 


2 0 0 0

- Aannemen wetsontwerpen openstelling burgelijk huwelijk en adoptie voor homoseksuelen door Tweede Kamer. Klein rechts en het CDA (m.u.v. Gerda Verburg en Joop Wijn) stemden tegen, de rest van de Kamer (m.u.v. PvdA'er Apostolou) stemde voor
-Ontstaan IHLIA door fusie Homodok, Lesbisch Archief Amsterdam en Anna Blaman Huis

Verschijning Homo-encyclopedie van Nederland
 

- Verschijning stuk verzamelde homobeweging (redactie COC en Movisie), geheten Beleidsvisie
- Nota Gewoon homo zijn: lesbisch- en homo-emancipatiebeleid 2008 – 2011 door minister Ronald Plasterk

Lesbo-encyclopedie verschijnt<
 2000

 

 


 

<
2005<
 2007<
 2009

 

 
'02

 

'04

 

'06

 

'08

 

 >
2001

 

 

>
2004>
2008

 

   


 

- Openstelling burgerlijk huwelijk en adoptie voor paren van hetzelfde geslacht. Zie uiteindelijke wetteksten
-
Paars over roze: nota homo-emancipatiebeleid (PDF). De homobeweging is bepaald niet tevreden: te voorzichtig, versnipperd en beperkt. Lees hun reactie met bijlage van COC
- Eerste Europese conferentie over biseksualiteit aan begin Roze Week Rotterdam


Stichting Love Exiles opgericht in Amsterdam 

Oprichting Company Pride Platform

  


Naam:
Emailadres:
Toevoeging:
Is ijs warm of koud? /
Is ice hot or cold?

IHLIA